Návrh PKZ

Dňa 19.9.2022 ZO NOE podala návrh PKZ, ktorý reflektuje aktuálnu situáciu, minulé neúspešné vyjednávania, ktoré mali za následok výrazný pokles našej životnej úrovne. V návrhu sme sa snažili vyvážene a so zreteľom na aktuálny stav dotknúť tarifnej sústavy, vývoja platov v sektore všetkých skupín, pracovných pozícií, vzhľadom na ich náročnosť práce a odpracované roky. Taktiež navrhujeme zaviesť benefity, ktoré by boli typické pre našu energetickú spoločnosť, ako napríklad zaviesť zľavu na odber elektrickej energie.

Veríme, že naše požiadavky v návrhu nie sú vzhľadom na posledné nízke navýšenie tarifných tried, situáciu na trhu, zisky našej spoločnosti, pracovné vyťaženie ani pri najmenšom prehnané.

Žiaľ vyhliadky do roka 2023 sú veľmi zlé, predpokladaná výška inflácie je na úrovni 18-22% (ako nás informovala vláda, po podaní návrhu PKZ) a možno aj viac, nami navrhovaná inflačná doložka by ochránila našich zamestnancov pred chybnými geopolitickými rozhodnutiami politikov, ktoré tvrdo zasiahnu každého z nás.

Podporte náš návrh tým, že v stúpite do našej ZO založenej zamestnancami SSD. Prihlášku nájdete na našich stránkach www.noveodbory.sk

Hlavné body návrhu

 • Navýšenie tarifnej sústavy  podľa tarifných úrovní o sumu (v celom tarifnom rozsahu)
Tarifná úroveň suma
1 100
2 90€
3 70€
4 60€
5 50€
 • Zjednotenú tarifnú úroveň zamestnancov, ktorých pracovné zaradenie vyžaduje elektrotechnické  vzdelanie – tarifná úroveň 2 (elektromontér, elektrikár – tarifný rozsah 2B – 2F)
 • Tarifný automat založený na báze odpracovaných rokov
Odpracované roky Trieda v tarifnom rozpätí
0 – 3 1
4 – 7 2
8 – 12 3
12 – 15 4
16 – 19 5
19 – 21 6
21 – 24 7
25 – 28 8
28 a viac 9
 • Inflačná doložka – rast inflácie sa automaticky preklopí do rastu základných platov
 • 1 deň nad rámec zákona pri ošetrení či sprevádzaní rodinného príslušníka
 • Jednorazový príspevok na zmiernenie dopadov inflácie vo výške 500€
 • 2 násobné odškodné v prípade pracovného úrazu  voči predošlému stavu

Navýšenie o 12% vo všetkých nasledovných položkách

 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a nedeľu
 • Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu v odpoludňajších zmenách
 • Mzdové zvýhodnenie za prácu vo výškach, na dvojitých vedeniach od 22 kV (vrátane) a vyššie a na prácach pod napätím
 • Náhrada za pracovnú pohotovosť
 • Dovolenková a vianočná mzda (z 56% na 80%)
 • Odmena za vedenie referentských vozidiel (50 Euro/mesiac)

Nás návrh PKZ si môžete stiahnuť v plnom znení práve TU“