O nás

Posted on by

Sme transparentnou a otvorenou základnou odborovou organizáciou, ktorá stojí prioritne na strane zamestnancov.

Naša práca je našim poslaním a spokojnosť našich členov, zamestnancov, ktorí sú nosnými piliermi našej spoločnosti a budujú hodnoty celoštátneho významu, je pre nás prvoradá.

Sme jedni z vás, a preto vieme aké dôležité je mať bezpečné, stabilné a pro-zamestnanecky orientované pracovné prostredie. Sme presvedčení o tom, že zamestnanci sú tým najdôležitejším a zároveň najzraniteľnejším článkom spoločnosti ako takej.

Nesúhlasíme s nadmerným zaťažovaním zamestnancov výsledkom rôznych optimalizačných nástrojov zavedených v spoločnosti SSE-D, pretože vieme, že naša práca je špecifická, mnohé práce sú jedinečné a žiadny optimalizačný audit, ako ani štatistiky nie sú schopné ich podchytiť či jednoznačne definovať.

Nebudeme akceptovať:

  • porušovanie BOZP
  • porušovanie zákonníka práce
  • vyhrážanie sa či zastrašovanie zamestnancov
  • neadekvátne platové ohodnotenie
  • nevhodné pracovné prostredie
  • centralizáciu spoločnosti

 

Našim cieľom je aby SSE-D prosperovala, vyvíjala sa, napredovala smerom, ktorý je prospešný ako pre zamestnancov, tak aj pre koncových zákazníkov a bola tu a slúžila našim potomkom tak, ako slúžila našim predkom.

Sme

  • apolitickí
  • transparentní
  • neovplyvniteľní
  • nepodplatiteľní

 

Veríme, že len spokojný zamestnanec môže byť dobrým zamestnancom.

Sme hrdí na to, že môžeme chrániť Vaše záujmy a vďační, že nám dôverujete.

 

Tím NOE