S vedením spoločnosti sme riešili …

  • čerpanie NV za prácu nadčas
  • možnosť prezentácie nového mzdového systému na pracoviskách
  • chybné/nevykonateľné pracovné postupy pre servis merania AB (náprava je v riešení už niekoľko rokov)
  • nadmerná/duplicitná pracovná záťaž v rámci prechodného obdobia pri riešení SZ stlačená forma + digitálna forma ZEBRA (servis merania C)
  • návrh na úpravu internet smernice pre záťaž teplom počas mimoriadne teplých dní
  • informovanie o možnom porušení ZP z dôvodu nedodržania nepretržitého denného odpočinku (8-12 hod?)