Kontakt

Posted on by

ZO OZ MODERNÉ ODBORY AIOS NOVÉ ODBORY ENERGETIKOV

Svätoplukova 423/32,

979 01 Rimavská Sobota


e-mail: info@noveodbory.sk

tel: 0915 557 988