Návrh PKZ

Dňa 19.9.2022 ZO NOE podala návrh PKZ, ktorý reflektuje aktuálnu situáciu, minulé neúspešné vyjednávania, ktoré mali za následok výrazný pokles našej životnej úrovne. V návrhu sme sa snažili vyvážene a so zreteľom Continue Reading →