Výstraha SHMÚ na 14.6.2019

Výstraha SHMÚ na 14.6.2019

Vážení kolegovia, je potrebné aby ste zajtra kontaktovali svojich nadriadených a informovali ich o výstrahe SHMÚ. Je potrebné, aby došlo k úprave pracovného času u pracovníkov, ktorí sú vystavení počas práce priamemu slnku z  dôvodu vysokej teploty.

 

Jav: Vysoké teploty
Stupeň: 1. stupeň

Trvanie javu: 14.6.2019 od 14:00 do 18:00
Výstraha:
V okrese Rimavská Sobota
sa MIESTAMI očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 – 34 °C.

Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie,
fyzické aktivity a vznik požiarov.

Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná,
ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká.

Výstrahy

http://www.shmu.sk/sk/?page=987&id=&d=1&jav=&roll=BBSK

V prípade, že teplota na pracovisku dosiahne 35°C v tieni (cca 40°C na priamom slnku), mal by zamestnávateľ zamestnancov z terénu stiahnuť, práca by sa za predpokladu dosiahnutia kritických teplôt nemala ani začať. Zamestnávateľ má buď možnosť zamestnancov premiestniť do klimatizovanej miestnosti, prípadne miestnosti s maximálnou teplotou 28°C, prípadne má možnosť pracovnú dobu skrátiť a to na základe par. § 142 ZP (prekážky na strane zamestnávateľa z dôvodu poveternostných podmienok)

Čo vám reálne hrozí

  • Zakopnutie, pád z dôvodu mdloby alebo únavy
  • Chyba spôsobená tepelnou únavou, v našej profesii to môže mať fatálne následky, prípadne veľké škody (napr. chybne zapojené fakturačné meranie)
  • Nedodržanie bezpečnostných postupov v dôsledku únavy
  • Nepoužitie OOPP z dôvodu nepohodlia
  • Popálenie pri kontakte s horúcim povrchom

 

Meraniami máme potvrdené, že najmä v zastavaných lokalitách môže teplota dosahovať až 35°C a to pri 30°C v chládku,  dá sa teda predpokladať že v južnej časti Slovenska  môže zajtrajšia teplota na pracovisku dosiahnuť až 40°C, takáto teplota  spadá do 3 stupňa, pričom pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká.

V prípade, že nedôjde k úprave pracovného času, prípadne k jeho reorganizácii, informujte nás, zamestnávateľ má k dispozícií všetky merania, ako aj termovízie z minulého roka, ktoré sme zverejnili aj na našej web stránke. Úprava pracovného času z dôvodu poveternostných podmienok vzhľadom na záťaž teplom je povinnosťou riadiacich pracovníkov.

Pridaj komentár