Koniec na dohľad. Svetlo na konci tunela? Pomôže pohotovosť?

Koniec na dohľad. Svetlo na konci tunela? Pomôže pohotovosť?

Priatelia, kolegovia, neodvratne sa nám blíži koniec platnosti KKZ, čo vnímame ako pozitívny fakt. Aktuálna KKZ je podľa nás výrazne poddimenzovaná, jej najväčším nedostatkom sú tarifné triedy. Myslíme si, že dnes je už každému elektrotechnikovi jasné, akými triedami mala začínať, aktuálny minimálny nástupný plat sa pokúsime ešte doladiť cez NIP.

NOE už pred 2 rokmi upozorňovali zamestnávateľa, že KKZ nie je v súlade so ZP vzhľadom na kategóriu náročnosti práce a minimálnu mzdu. Medzičasom došlo ku korekcii a aktuálne sme v situácii, kedy dlhoroční pracovníci so zdanlivo vyššími triedami sa ocitli na úrovni nástupného platu. Toto by sa nestalo, ak by sme schvaľovali KKZ my, NOE.

V každom prípade je čas na zlepšenie, hromadné navýšenia jednotlivých bodov KKZ, firma  prestala krvácať, je čas si povoliť opasky, my sme ich chceli čiastočne povoliť už viac krát, avšak vyjednávalo sa o nás bez nás, konkrétne len so ZO ECHOZ SSE.

Keďže sa šíria dezinformácie, že naša ZO NOE nie je ochotná spolupracovať, a to dokonca ani po údajnej výzve zo strany ZO ECHOZ SSE, oslovili sme ZO ECHOZ SSE s výzvou na spoluprácu, keďže oni nás o spoluprácu doposiaľ nepožiadali, zo strany ZO ECHOZ SSE sme neboli nikdy vyzvaní, ani požiadaní o spoluprácu na úrovni KKZ ani žiadnej inej, práve opak je pravdou, to my sme žiadali predsedu ZO ECHOZ SSE o spoluprácu, či už pri spoločnom dodatku, pri prepočte členských základní, pri otvorení KKZ, pri riešení pohotovostnej krízy v roku 2017, dokonca sme im ponúkli pomoc v prípade nátlakových akcií. Pre členov ZO ECHOZ SSE, ak vám niekto tvrdí opak, klame, ak vaši predáci/úsekoví dôverníci tvrdia, že sme boli vyzvaní na spoluprácu a my ju odmietame, nech vám predložia akýkoľvek dôkaz, komunikáciu, nestane sa tak, pretože takáto žiadosť/výzva/návrh zo strany ZO ECHOZ SSE neexistuje.

Kolegovia, ktorí držíte pohotovostnú službu. Výrazne Vám neodporúčame podpísať dohodu o pohotovostnej službe pred uzavretím novej KKZ. Očakávame výrazné navýšenia vo väčšine bodov KKZ, ktoré majú vplyv na fixné finančné ohodnotenia, aké výrazné budú tieto navýšenia záleží aj od vás, nezabúdajte, že aj vy sa aktívne podieľate na tvorbe novej KKZ a to nátlakovou formou, minulosť dokázala, že sa to dá, ale to len vďaka našim aktivitám.

Ak by malo dôjsť k vyhrážaniam sa zo strany zástupcov zamestnávateľa tak, ako to bolo bežné v minulosti, bezodkladne po nahlásení podáme trestné oznámenia na previnilcov, nikto sa v skupine SSE nebude už viac vyhrážať za nepodpísanie pohotovostnej služby žiadnemu zamestnancovi, nežijeme v stredoveku, ak sa to niekomu nepáči, treba sa zbaliť a ísť tam, kde vyhrážanie sa zamestnancom bude odborová organizácia tolerovať.

Pridaj komentár