Opäť kalamitná situácia??!!

Pred týždňom bola opäť vyhlásená kalamitná situácia! Je to tento rok už tretí krát. Zaujímavosťou je, že v rámci Slovenska sa Stredoslovenská distribučná spomína najčastejšie. Čím to je? Je to náhoda? Alebo snáď za to môžu naše zastarané distribučné siete, ktoré sú už dávno na dôchodku, alebo zanedbaný servis?

My, čo sa nás to priamo týka, zamestnanci, možno tušíme čo je vo veci, a prečo sme v rámci Slovenska aspoň v tomto na 1 mieste, áno mnohokrát sa stretávame s ističmi v distribučných trafostaniciach, ktoré majú 30 a viac rokov, ktoré sa bez podloženia “kamienkom” už nedajú ani zapnúť, áno stretávame sa s názorom pracovníkov servisných stredísk, že cca 80 percent výrubov nie je zrealizovaných, mnohokrát krútime hlavou nad stavom zariadení.

Človek si povie OK, však ak sa niekto nestará o zariadenie v dostatočnej miere, tak si za to ponesie následky a tým pádom bude nútený urobiť zmeny, jedným takýmto nástrojom je odškodnenie odberateľov v prípade dlhšieho výpadku, ale pozor pri vyhlásenej kalamitnej situácii sa žiadne odškodnenia neplatia. Výsledkom je, že sa minimálnym počtom pracovníkov (ktorí mnohokrát pracujú celé noci bez riadneho odpočinku) sa porucha krvopotne odstráni a čaká sa na ďalšiu.

Otázka znie, kde je majoritný akcionár? Ministerstvo hospodárstva RS na čele s pánom ministrom Žigom ako vlastníkom nadpolovičnej väčšiny akcií (51 percent), kde je jeho kontrolná činnosť? Ako je možné, že štát dopustí aby sa k firme celoštátneho významu pristupovalo ako ku vechťu na podlahu a z SSD sa žmýkal prioritne len kapitál, ktorý sa do občanmi vybudovaného podniku nikdy nevráti? Kde sú investície, modernizácia, servis? V neposlednom rade riadne ohodnotenie pracovníkov, na ktorých pleciach leží celá spoločnosť? Sú ľudia, ktorí riadia SSD vôbec kompetentní riadiť  takýto podnik, ktorý si vyžaduje enormné skúsenosti a odbornosť?

Tu je vhodné podotknúť, kde bola vláda s odkúpnym právom keď  EDF predávala svoj minoritný podiel v SSE? Možno na CD-čku gorily, ktorú dal súd zlikvidovať. Mnohí argumentujú, že je lepšie, aby kontrolu nad takýmto podnikom mali podnikatelia, korporácie, finančníci, avšak s odstupom času sa zisťuje, že finančné skupiny, oligarchovia, podnikatelia, nemajú záujem zveľaďovať, oni chcú len generovať zisk s čo najmenšími nákladmi bez rozširovania, bez modernizácie, s nulovou iniciatívou. Hlavne potrebujú, aby sieť držala pokope, kým sedia na zlatom vajci.

Kto vlastne riadi stredoslovenskú energetiku? Sú to napr.

  • šéf futbalového klubu
  • predajca generátorov pre bioplynové stanice
  • predajca výživových doplnkov
  • bývalý výrobca odevov
  • predajca kozmetiky a drogérie
  • pracovník realitnej kancelárie
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
  • lekár
  • predajca drevodomov
  • atď. …

už chýba len pekár a predavač paplónov, s pánom Bohom energetika.

Slovensko fakt potrebuje zmenu … je po voľbách, čakáme na nového ministra hospodárstva a nové politické smerovanie, dúfajme, že k lepšiemu.