Vírus 2019-nCoV

Dňa 3.2.2020 ZO NOE oslovila pána Mgr. Ing. Mareka Štrpku (generálneho riaditeľa SSD, a.s.) so žiadosťou o okamžité zastavenie nákupu/distribúcie elektromerov SANXING, ktoré sú podľa našich informácií vyrábané v najviac zasiahnutých oblastiach vírusom 2019-nCoV.

Odpoveď prišla žiaľ negatívna, s odvolaním sa na popredných odborníkov, ktorí údajne tvrdia, že daný vírus údajne prežíva mimo hostiteľa len niekoľko hodín. S týmto názorom rozhodne nesúhlasíme.

Otázne je, prečo teda páni v Číne aj  perú, pália bankovky, dezinfikujú celé štvrte, vyhlasujú karantény, dezinfikujú predmety a povrchy?

Dnes už vieme, že sú podozrenia na min. 2 mutácie, ktoré sa javia ako odolnejšie, hovorí sa o možnosti prežitia daného vírusu na povrchoch až niekoľko dní.

Možnosť zavlečenia prostredníctvom elektromerov nevylúčil ani samotný úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky. Odpoveď nám prišla neurčitá, riziko je pravdepodobne nízke, vychádza nám, že ani len odborná obec si nie je istá a daný typ vírusu len skúmajú.

Dnes vyšla interná smernica so súborom opatrení. Pripomíname vedeniu, že treba myslieť najmä na pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s cudzími osobami (odberateľmi), o ktorých zamestnanec nevie v akom sú zdravotnom stave, a to sú najmä pracovníci na klientských centrách a zamestnanci servisu merania, servisu údržby. Otvára sa otázka rizík s ohľadom na biologické faktory.

Zrušenie porád v rámci skupiny SSD je síce fajn, ale omnoho vyššie riziko znášajú hore uvedení zamestnanci.

Zástupcu zamestnávateľa sme zároveň vyzvali aj na prehodnotenie rizík spojených s biologickými faktormi, a teda možnou nákazou aj týmto nebezpečným vírusom.

V tejto otázke zvažujeme podanie podnetu na NIP.