CORONA vs SSD

Keďže sa poniektorí z nás testujú už aj niekoľko krát týždenne s testami, ktoré by premiér ani psovi nedal, viac krát sme sa stretli s tým, že zamestnanci mali po testovaní zdravotné problémy, ako napr. krvácanie z nosa, bolestivé odbery a podobne. Požiadali sme zamestnávateľa o možnosť testovať sa inými testami, spoľahlivejšími, presnejšími, neinvazívnymi – slinovými (antigén), resp. kloktacími (PCR). Testy sme si overili sú registrované v databáze Európskej komisie (jediná prístupná databáza), majú certifikát, sú vhodné na rýchle a spoľahlivé zachytenie infekčných.

V čase žiadosti sme ani len netušili čo nás čaká …

  • zamestnávateľ našu požiadavku v podstate odmietol – lebo FALCK, lebo EUDAMED (register do ktorého bežný smrteľník nemá prístup)
  • obrátili sme sa na zástupcov Európskeho parlamentu na Slovensku – bez oficiálneho stanoviska – do EUDAMEDU nemajú prístup, neoveria nám registráciu testu
  • obrátili sme sa na úrad pre kontrolu liečiv – nedovolali sme sa – HOMEOFFICE (však na čo by ste sa dovolali zodpovednej osobe v čase krízy), následná stručná odpoveď, odkaz na FAQ – časté otázky – výsledok … neoveria nám registráciu testu
  • obrátili sme sa na štyri MOM-ky – majú zakázané testovať inými testami
  • test sme fyzicky zobrali na testovacie miesto FALCKu – odmietli nám vykonať test

Tak si to zhrnieme, kúpili sme si registrovaný test, ktorý je voľne predajný a je na SK trhu, má certifikáciu, na stránke ministerstva je stiahnuteľný oficiálny certifikát, ktorý musí vyplniť lekár resp. oprávnená osoba, no lekár vám ho nespraví, lebo nemôže, MOM-ky vám ho nespravia, lebo nemôžu, zamestnávateľ to nechce riešiť (ak by chcel tak by to vyriešil, však tie testy si zaplatili občania, sú v podstate zdarma). O čo tu deda ide keď testujeme nespoľahlivými testami, sme aktuálne najhorší na svete (v úmrtí na COVID), všetkých oprávnených ľudí štát núti testovať len nespoľahlivými testami?

V tejto súvislosti si musíme poloziť ešte jednu rečnícku otázku, a to, či Stredoslovenskej distribučnej reálne záleží na životoch svojich zamestnancov a ich príbuzných? My sme zamestnávateľa niekoľko krát vyzvali aby obmedzil svoju činnosť na minimum, aby bol zavedený homeoffice, aby sa ľudia na pracovisku nezhromažďovali, všetci dobre vedia, že pri charaktere našej práce (elektrotechnici, skladníci, elektromontéri), je obtiažne a namáhavé nosiť rúška a respirátory v niektorých prípadoch až nemožné. Aj napriek katastrofálnej situácii je SSD v zelenom móde, NO STRESS, všetky typy zákaziek sa vykonávajú, pracovníci SÚ v plnom nasadení, je jedno, že sme v kritickej infraštruktúre a počet pracovníkov je umelo zredukovaný do deficitu. Dostávajú sa k nám informácie, že sa postupne strediská údržby dostávajú do stavu (a to z dôvodu COVID karantén a ochorení), keď už reálne nemá kto robiť, zamestnávateľ je krytý papierom (internými smernicami), absolútne nedostačujúcimi opatreniami, povinnosť nosiť v interiéri/exteriéri/na pracovisku rúško a v podstate tam to skončilo. Stretli sme sa s absurditami, keď riaditeľ sekcie zavádzal vedenie spoločnosti, že človek, ktorý nastupoval do karantény nebol v kontakte so svojimi kolegami, kolega, ktorý bol pozitívny musel nastúpiť do práce (s odobrením RÚVZ), kolegovia, ktorí boli v úzkom kontakte nemohli povedať pravdu, že boli bez rúška (ako väčšina, pretože v rúšku je nemožné pracovať) a to pod hrozbou okamžitej výpovede (ak by nastala taká situácia, veľmi radi sa jej budeme súdnou cestou venovať). Nebuďme teda prekvapení, keď sa aktuálne situácia výrazne zhoršuje.

Slovensko je čierne, podľa médií najhoršie na svete, máme takmer najviac zrealizovaných testov a najväčší počet úmrtí na mil. obyvateľov. V iných krajinách počty klesajú, u nás stúpajú, v iných krajinách ľudí liečia, u nás sa nedostanete ani len do nemocnice (áno, minulosť nás dobehla, privatizácie), denne pribúdajú chorí na COVID aj v rámci SSD – SSD je v zelenom móde (DEFCON ala riaditeľ divízie), vykonávajú sa všetky práce, všetci zamestnanci strediska údržby v práci, v teréne, pri odberateľoch (nevieme či sú chorí alebo zdraví), podľa vedenia je všetko v poriadku. Zamestnávateľ stavia zamestnancov do pozície lekára, keď majú podľa nariadenia vyšetrovať a vyhodnocovať stav odberateľa, pretože posielajú zamestnancov do domácností, firiem, pričom nemajú žiadnu informáciu v akom zdravotnom stave sa obyvatelia týchto OM nachádzajú, teda či sú zdraví alebo nie.

Je dôležité si uvedomiť, že máme najviac pretestovaných obyvateľov na svete a zároveň aj najviac úmrtí na mil. obyvateľov. Pred 1. celoplošným testovaním sme boli ohľadom jeho prínosu skeptickí a to na základe stanovísk odborníkov a nedoporučovali sme sa  ho zúčastniť, výsledok nevhodného a invazívneho testovania sa dostavil. Najúčinnejšie proti akémukoľvek vírusu (a to nemusí byť človek jadrový fyzik) je obmedziť kontakty (HLAVNE NA PRACOVISKU= HOMEOFFICE, x – krát sme žiadali zamestnávateľa o obmedzenie činnosti), posilňovať imunitu (minulý rok sme žiadali balíčky vitamínov, ktoré nám zamestnávateľ aj následne dodal ), nezaťažovať organizmus.

Kto bude niesť zodpovednosť v prípade úmrtia kolegu, alebo člena rodiny pri aktuálnom odmietavom a ignorantskom postoji zamestnávateľa v otázke COVID opatrení ak sa nakazí v práci? Hlavne, že sa peniažky kotúľajú k zahraničným akcionárom, to je to najdôležitejšie, DIVIDENDY.

Požiar sa má hasiť na počiatku, nie keď nám už horí strecha nad hlavou, na Slovensku sa zdá, že nehasíme, ale prikladáme polienka a dolievame benzín. Riešenia sú tu už dávno, stačí sa inšpirovať krajinami ktoré COVID úspešné zvládajú.