Reakcia NOE na návrh dodatku č.2

Dňa 17.8.2021 bol ZO NOE doručený zo strany SSD a.s. návrh dodatku č.2. Následne sme kontaktovali predsedu ZO ECHOZ SSE s výzvou o súčinnosť, predseda ZO ECHOZ SSE pán Igor Pištík nám do dnešného dňa na našu žiadosť ani len neodpísal. Je evidentné, že o spoluprácu, ktorá by priniesla lepšiu vyjednávaciu pozíciu nemá záujem, radšej išiel do vyjednávania v oslabenej pozícii.

List predsedovi ZO ECHOZ SSE

Dobrý deň, pán Pištík,

zamestnávateľ nás oslovil s návrhom dodatku č.2 k aktuálnej PKZ (SSD a.s.). Obraciam sa na Vás, ako na predsedu ZO ECHOZ SSE s požiadavkou o spoločné rokovanie v rámci navrhovaného dodatku, a to z dôvodu veľmi slabých výsledkov pri rokovaniach o dodatku č.1, ktoré nereflektovalo hospodársky stav spoločnosti, infláciu, priemerný nárast miezd a ani výrazne sťažené podmienky pre opatrenia COVID 19, ako aj zvýšené riziká spojené s COVID 19.

Prosím Vás o odpoveď do 24.8.2021.

S navrhovaným dodatkom NOE nesúhlasí. Je potrebné, a to z hore uvedených dôvodov, hlavne z dôvodu nárastu medziročnej priemernej mzdy, ako aj výrazného nárastu priemernej mzdy v prvom kvartáli 2021, v neposlednom rade rekordného hospodárskeho výsledku SSD a.s., ktorý sme očakávali, dosiahnuť reálne navýšenie miezd vo výške min.10 percent TT (optimálne by to malo byť aspoň 30 percent). V kontexte dlhoročného negatívneho vývoja miezd v skupine SSD je aj táto hodnota pomerne nízka, avšak deficit, ktorý bol vytvorený, je už v tomto čase nereálne eliminovať, za čo nesiete zodpovednosť najmä Vy osobne, ako predseda ZO, v druhom rade celý vyjednávací tým ECHOZ SSE. Aktuálna priemerná mzda v sektore distribúcia e.e. je na úrovni takmer 2 000 Eur, čo je 1400 Eur v čistom v rámci sektoru sme v deficite desiatky percent.

Ďalej je potrebné presadiť návrhy, ktoré sme uviedli v návrhu PKZ, ako napr. zamestnanecká zľava pre odber e.e. a za vedenie referenčných vozidiel, taktiež predĺženie obedňajšej prestávky o 15 min (platenej) a mnoho ďalších.

Navrhované navýšenie miezd zo strany zamestnávateľa, ktoré je na úrovni 0,5 percenta je urážkou všetkých pracujúcich.

S pozdravom,

Bc. Kristian Uhrin

predseda ZO NOE

Taktiež sme kontaktovali aj zamestnávateľa, ktoré ho sme žiadali o vyplatenie jednorazovej mimoriadnej odmeny pre zamestnancov vo výške 1000 Eur, taktiež sme vyjadrili nesúhlas s navrhovaným navýšením TT zo strany zamestnávateľa.

List GR SSD pánovi Štrpkovi

PDF

Je potrebné si uvedomiť, kto zodpovedá za aktuálnu situáciu v SSD v otázke miezd, ktoré sú hlboko pod priemernou mzdou v segmente distribúcia elektrickej energie

(Priemerný plat-odkaz)

Už mnohokrát sme zažili stále sa opakujúce výsledky KV, pri ktorých bol ako hlavný aktér pán Pištík, najmä jeho nenápadné husárske kúsky kedy nám z jedného vrecka presúval percentá do druhého s minimálnym výsledkom a prínosom pre zamestnancov.

Alarmujúce sú aj nárasty silovej energie na burzách, žiaľ náš návrh PKZ nebol akceptovaný, v jednom bode návrhu sme žiadali zamestnaneckú zvýhodnenú sadzbu, tým by boli aspoň zamestnanci SSD chránení pred obrovským nárastom silovej energie, ktorá sa skôr či neskôr pretaví do koncových cien.

Vážení kolegovia, Vy máte osud SSD v rukách, nepodporujte faloš, lži, pridajte sa k nám a spolu to určite zvládneme, nikdy nie je pozde.