Vyjadrenie podpory s ponukou pomoci pri KV

Vážený pán Pištík,

pozorne sledujeme dianie v rámci prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania. Máme za to, že vyjednávanie s vedením spoločnosti SSD je veľmi náročné a vaša vyjednávacia pozícia je pre našu neprítomnosť slabšia. ZO NOE by v prípade prizvania do KV bola ako ďalší zástupca zamestnancov prínosom. Máme za to, že zastrešujeme množstvo zamestnancov, ktorí by v prípade potreby vedeli vyvinúť potrebný tlak na zamestnávateľa, aby prijal všetky navrhnuté body, ktoré mu boli vami odprezentované, keďže sú z nášho pohľadu absolútne opodstatnené. Preštudovali sme si návrhy zamestnávateľa, ako aj návrhy ZO ECHOZ SSE, s ktorými sa viac menej stotožňujeme. Návrh zamestnávateľa nás nepríjemne prekvapil, ako aj nadmieru znepokojil, to deklarujeme aj naším letákom, ktorý aktuálne distribuujeme na pracoviská. Z nášho pohľadu väčšina bodov v návrhu zamestnávateľa tak, ako boli deklarované vo vašom výstupe, sú neprijateľné.

V tejto neľahkej dobe, ktorá sa pravdepodobne budúci rok ešte zhorší, je potrebné a nevyhnutné, aby sa  ZO zastupujúce zamestnancov v rámci SSD spojili a vystupovali jednotne. Musíme sa vzájomne podporovať, komunikovať a snažiť sa o najlepší možný výsledok pre nás všetkých, pre všetkých zamestnancov. Energetici, zamestnanci, ktorí pracujú v energetických firmách, si zaslúžia oveľa viac, ako im aktuálny stav ponúka. Na našich pleciach stoja všetky ostatné odvetvia, ktoré sú pre svet ako ho poznáme nevyhnutnosťou. Živým dôkazom je aktuálny stav u našich susedov, kde výpadky dodávky elektrickej energie paralyzujú celé mestá v takom rozsahu, ktorý si dokážeme len ťažko predstaviť. Práve tam je viditeľný obrovský prínos, nutnosť, nevyhnutnosť, ktorá je životne dôležitá, a to je mať k dispozícii energetikov, elektrikárov, ktorí denne pracujú na obnovení dodávok elektrickej energie, aby ľudia túto ťažkú dobu vôbec prežili, aby mohli lekári liečiť, učitelia učiť.

V kontexte hore uvedeného máme ponuku SSD, ktorá sa tvári, že máme byť vďační, že úroveň platu bude zachovaná voči predošlému obdobiu, máme byť vďační za neprimeraný plat, ktorí zamestnanci SSD poberajú a spoliehať sa na to, že v osobnom voľne si privyrobíme, aby sme mohli uživiť svoje rodiny, paradoxne práve na úkor svojej rodiny. Z nášho pohľadu by bol kompromis akceptujúci hlavné body z návrhu zamestnávateľa, t.j. zmena systému ohodnotenia tarifných zamestnancov výmenou za body z návrhu ZO, pre zamestnancov výrazne nevýhodný, a to najmä z dlhodobého hľadiska. Tarifný systém je nutné zachovať, odstrániť z neho anomálie, valorizovať ho a zaviesť tarifný automat na základe odpracovaných rokov. To je najspravodlivejší a najtransparentnejší systém odmeňovania zamestnancov, ktorý sa zhodou okolností vo veľkom aplikuje na štátnych zamestnancov aj aktuálne, o nejakom zastaralom koncepte tu nemôže byť ani reč.

V duchu predošlej komunikácie, ZO ECHOZ SSE má podporu ZO NOE. Sme pripravení Vám pomôcť vo vyjednávaní, v nevyhnutnom prípade aj s organizáciou hromadných výpovedí, ku ktorým nás vyzývajú samotní zamestnanci.

Za výbor ZO NOE,

Kristian Uhrin