About NOE

Pracujem pre ľudí

Návrh PKZ

Dňa 19.9.2022 ZO NOE podala návrh PKZ, ktorý reflektuje aktuálnu situáciu, minulé neúspešné vyjednávania, ktoré mali za následok výrazný pokles našej životnej úrovne. V návrhu sme sa snažili vyvážene a so zreteľom Continue Reading →

Vírus 2019-nCoV

Dňa 3.2.2020 ZO NOE oslovila pána Mgr. Ing. Mareka Štrpku (generálneho riaditeľa SSD, a.s.) so žiadosťou o okamžité zastavenie nákupu/distribúcie elektromerov SANXING, ktoré sú podľa našich informácií vyrábané v najviac Continue Reading →