Pohotovosť

Dnes 5.12.2017 sa v rámci rýchlej akcie distribuovali dohody o pohotovostnej službe, ktoré boli dohodnuté s ECHOZ SSE, ktorá o obsahu dohôd svojich členov ani pracovníkov SSE-D neinformovala, čo je podľa nás závažné pochybenie predsedu ZO ECHOZ SSE, jeho konanie, ako aj spôsob distribúcie dohôd považujeme za účelové.

My sme žiaľ informáciu o pripravenej dohode zachytili príliš neskoro a kolegov na SÚ v ZA sme nestihli včas informovať, na čo dnes bola pohotovosť na SÚ ZA – okolie podpísaná, a to dokonca na neprijateľné 3 roky, bez obmedzenia hodín, s bonusom nad 1600 hodín v hodnote závratných 100E a s cca 5% nárastom hodinovky v rámci pohotovosti (informácie boli podané na základe tel. rozhovorov), dohodnuté navýšenia medzi ECHOZ SSE a zamestnávateľom sú  podľa nás neadekvátne a podpriemerné.

Je potrebné si uvedomiť ako postupoval zamestnávateľ pri prvej vlne nepodpísania pohotovostnej služby, aké používal metódy a praktiky, teda ako si váži svojich zamestnancov.

Máme za to, že naše minimálne požiadavky, ktoré boli dňa 10.10.2017 prednesené vedeniu spoločnosti:

  • obmedzenie neaktívnej pohotovostnej služby v mesiaci na 128 hod/mesiac (týždeň mesačne),
  • viazanosť dohody na jeden rok,
  • zlúčenie taríf, nad 100 hod/rok (do jednej tarify, od pondelka do nedele),
  • 1,50 Eur/hod za neaktívnu pohotovostnú službu nad 100 hod/rok,
  • výkon neaktívnej pohotovostnej služby v mieste bydliska,
  • bonus 30% k základnej tarife (1,50 Eur/hod) pre zamestnancov ochotných slúžiť nad rámec obmedzenia (nad 128 hod/mes.).

sú adekvátne vzhľadom na náročnosť našej práce a v žiadnom bode nie sú pre zamestnávateľa  neakceptovateľné či prehnané.

Navrhujeme Vám, aby sa dohody nepodpisovali, aby sme v dostatočnom časovom odstupe spoločne vyhodnotili aktuálne podmienky dohody, zaujali spoločný a celoplošný postoj. S mnohými z Vás sme dnes boli v kontakte a naše názory boli totožné, veríme že spoločne dokážeme to, že zamestnávateľ sa mýli v tom, že naše ohodnotenie je nadpriemerné, či už platové ako také, alebo v rámci pohotovostnej služby.

Pripomeňme si, že:

  • podpísanie dohôd o pohotovostnej službe nie je povinné
  • zamestnávateľ Vám môže podľa zákona nariadiť len 100 hodín pohotovostnej služby ročne (nie 1500-2500 hodín) / 8hod týždenne
  • nikto nie je povinný podpisovať dohodu okamžite (zaujmime spoločný postoj)

 

Tím NOE

Pridaj komentár