Voľby zástupcov zamestnancov do dozornej rady

Dozorná rada je jedným z orgánov každej akciovej spoločnosti, dve tretiny členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie a jednu tretinu zamestnanci spoločnosti. Dozorná rada môže odvolávať a voliť členov predstavenstva, a tak sa priamo podieľať na činnosti akciovej spoločnosti.

   Členovia dozornej rady zároveň kontrolujú činnosť vedenia spoločnosti, každý zamestnávateľ sa snaží mať nad spoločnosťou, ktorú vlastní/riadi úplnú kontrolu, aj nad dozornou radou.

Viete si predstaviť, že  člen dozornej rady, ktorý má lukratívnu pracovnú pozíciu bude kontrolovať zamestnávateľa, prípadne bude voči nemu konať? Všetci vieme, že sa tak ani v najmenšom nestane. Kandidát, ktorý kandiduje z pozície zamestnanca a je vo funkcii vedúceho pracovníka, resp. má lukratívne pracovné miesto, bude pravdepodobne nominantom zamestnávateľa a dá sa teda predpokladať, že záujmy zamestnancov zastupovať nebude.

Často musí mať vedenie spoločnosti pri dôležitých rozhodnutiach súhlas dozornej rady. Členovia dozornej rady pri kontrolnej činnosti majú zároveň prístup ku všetkým informáciám o činnosti spoločnosti. Prístup k informáciám členov nezávislej odborovej organizácie je obrovský benefit, ktorý ZO ECHOZ SSE nevyužil, otázkou je, prečo to tak nie je? Koho záujmy v skutočnosti chráni?

Nominácii zástupcov zamestnávateľa sme sa snažili zabrániť, žiaľ pre ZO ECHOZ SSE sa nám to nepodarilo, ZO ECHOZ SSE okamžite súhlasila s návrhom volebného poriadku vypracovaným zamestnávateľom, NOE ho pozmenilo, doplnilo, v našom návrhu sme vylúčili možnosť, aby mohli kandidovať nominanti zamestnávateľa, jedná sa o zamestnancov, ktorí idú do kandidatúry na “vlastnú päsť”. Opäť sa potvrdilo, že potreby zamestnávateľa sú pre ZO ECHOZ SSE prednejšie ako zamestnanci, ich vlastní členovia.

ZO ECHOZ SSE sa cez svojho zástupcu pri prvom stretnutí volebnej komisie snažil presadiť, aby kandidáti na volebnej listine boli uvedení bez toho, aby zamestnanci vedeli koho sú nominantmi, toto by samozrejme nahrávalo do kariet len niektorým kandidátom, čo s tým ZO ECHOZ SSE sledoval sa môžeme len domnievať. Indície však netreba ignorovať, bolo by na mieste, aby členovia ZO ECHOZ SSE kontaktovali svojich úsekových dôverníkov a dožadovali sa vysvetlenia. Pravdepodobne má zamestnávateľ na ZO ECHOZ SSE až príliš veľké páky na to, aby sa mohla označiť za nezávislú.

Preto je potrebné a nanajvýš žiadúce, aby boli zvolení praví zástupcovia zamestnancov, ktorí už v minulosti mnohokrát dokázali, že stoja na správnej strane, na strane radového zamestnanca. Po dlhých úvahách sme nominovali dvoch kandidátov, ktorí sú zároveň aj zakladajúcimi členmi NOE a dúfame, že aj s Vašou podporou sa nám ich podarí presadiť v „tvrdej konkurencii“.

Našimi nominantmi sú:

Kandidát č. 7 – Ing. Rastislav Torňoš

Kandidát č. 8 – Bc. Kristian Uhrin

Doposiaľ sa zamestnávateľovi darilo v spolupráci s ZO ECHOZ SSE pretláčať do dozornej rady len svojich zástupcov, je čas to zmeniť a posunúť sa vpred.

 

Pridaj komentár