VÝSLEDOK KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA „ALA“ ECHOZ SSE – 0,6-0,42%

Milé kolegyne, kolegovia,

Podniková kolektívna zmluva je uzavretá, zamestnávateľ sa teší, ECHOZ SSE mlčí a zamestnanci ani netušia, aké je jej znenie a najmä na akú dlhú dobu im ECHOZ SSE vyjednal tak „fantastické“ mzdové a pracovné podmienky!!

Otázne je, či ide vôbec o podnikovú kolektívnu zmluvu, nakoľko ECHOZ SSE roky uzatváralo so zamestnávateľom právny paškvil v podobe „korporátnej kolektívnej zmluvy“, ktorú naša legislatíva ani len nepozná, takže otázka na ECHOZ SSE a zamestnávateľa je, či vôbec takáto zmluva bola platná…

Všetky zúčastnené strany sa však tvárili, že platné je všetko!!!

ECHOZ SSE predložilo na kolektívne vyjednávania v októbri 2019 opäť návrh korporátnej kolektívnej zmluvy. Zostáva záhadou, ako sa zrazu z korporátnej kolektívnej zmluvy, ktorej návrhy ECHOZ pretriasal na svojej členskej konferencii začiatkom januára 2020, náhle potom, čo ZO MODERNÉ ODBORY AIOS NOVÉ ODBORY ENERGETIKOV, predložili svoj návrh podnikovej kolektívnej zmluvy,  stala tiež podniková kolektívna zmluva???

Celé to je transparetné, tak ako je transparentná komunikácia ECHOZ SSE voči svojim členom!

ECHOZ SSE po „proforma naťahovačkách“ a výraznom informačnom embargu nielen voči zamestnancom, ale aj voči svojim členom našiel so zamestnávateľom spoločnú reč a dohodol reálne navýšenie miezd o 0,6 percenta!!!.

Ako správne predpokladáte ECHOZ SSE sa bude chváliť (aktuálne ani po 12 dňoch po skončení kolektívneho vyjednávania) nebol schopný riadne informovať zamestnancov o jeho ukončení, nie až tak PRE ECHOZ SSE zlým medziročným nárastom o cca 5 percent.

Na prvý pohľad by sa to mohlo zdať ako pomerne vysoké %, v kontexte dlhoročného úpadku, za ktorý nesie ECHOZ SSE plnú zodpovednosť a svoj podiel viny, od nástupu ZO ECHOZ SSE do skupiny SSE group prinajlepšom stagnujeme, výrazne zaostávame, minimálna mzda nás dobieha.

5 PERCENT NIE JE REÁLNY NÁRAST MIEZD!

Poďme si navýšenie rozobrať na drobné a pozrime sa konkrétne na tabuľku tarifných tried (TT) ktorá koluje medzi vedúcimi pracovníkmi.

  • Všimnite si že TT začínajú od 1D1, je to tým že je to minimálna nástupná mzda ktorú by mal každý zamestnanec v energetike dostať (elektrotechnik má stupeň  náročnosti práce  podľa Prílohy Zákonníka práce na úrovni 3, čo je  minimálna mzda vo výške 812 Eur)
  • Navýšenie TT – 1D1 po kolektívnom vyjednávaní je z 811 Eur na 854 Eur, čo je 5,3 percent, avšak pozor, 2 percentá sú presunuté z osobného hodnotenia, teda navýšenie, ktoré dohodol ECHOZ SSED  je 3,3 percenta. ECHOZ SSE to „vyjednal šalamúnsky“ a to tak, že zamestnancom zobral % z osobného ohodnotenia, teda im znížil mzdu a následne ju pridal do základnej mzdy, pričom na obhajobu bude používať slovné spojenie „zagarantovanie výšky základnej mzdy presunom z variabilnej zložky mzdy“
  • Potvrdená miera inflácie Štatistickým úradom SR za rok 2019 bola 2,7%, to znamená že v kolektívnom vyjednávaní ECHOZ SSED reálne navýšenili zamestnancom príjmy na úrovni  0,6 %

Na zamyslenie:

  • cena energií v roku 2019 vzrástla v priemere o takmer 6 percent
  • priemerná mzda na Slovensku v sektore energetika vzrástla  za 7 rokov o takmer 450 Eur
  • nedošlo k prehodnoteniu pracovných pozícií, na ktorom zamestnávateľ pracoval takmer 2 roky (rozsah pre energetika je od 1D1 do 1F- len 3 triedy pre možný rast TT)
  • ZO ECHOZ SSE odmietol našu výzvu pre spoločné vystupovanie
  • ZO ECHOZ SSE podpísal reálne navýšenie príjmov o 0,6 % (platí pri 1D1, v priemere je to ešte menej)
  • ZO ECHOZ SSE podpísalo kolektívnu zmluvu bez akéhokoľvek nátlaku na zamestnávateľa

Myslí si niekto po tomto debakli, že ZO ECHOZ SSE zastupuje a reálne háji záujmy zamestnancov?

Stále je tu šanca ako dosiahnuť lepšie podmienky, vyššiu mzdu, pridajte sa k nám a my s tímom  profesionálnych kolektívnych vyjednávačov vyjednáme lepšie podmienky!

Nemáme čo stratiť, ECHOZ SSE nám stratil všetko, čo mohol!

Aktualizácia (18.2.2020)

Medzičasom zamestnávateľ zverejnil PKZ na internom webe (intranet)