Návrh PKZ

Z dôvodu neochoty ZO ECHOZ SSE spolupracovať, ako aj ich chabému návrhu  a pretrvávajúcim nízkym požiadavkám na zamestnávateľa, sa výbor ZO NOE jednohlasne rozhodol  pre podanie návrhu PKZ v SSD. K tomuto rozhodnutiu prispel aj zamestnávateľ, ktorý nie je ochotný náležite ohodnotiť našu vysoko rizikovú a náročnú prácu v energetike. Taktiež máme podozrenie, že zamestnávateľ a ZO ECHOZ  SSE “nadštandardne spolupracujú” a spoločne brzdia prirodzené navyšovanie platov v SSD, či celej skupine SSE.

Návrh, ktorý podávame, je zameraný na elimináciu dlhoročných nedostatkov, za ktoré sú zodpovední ZOE CHOZ SSE, ako je pohotovostná služba, tarifné triedy, ako aj zavedenie nových benefitov (kompenzácia za vedenie ref. vozidiel, zamestnanecká sadzba pre domácnosť).

Požadované Aktuálne
Navýšenie TT 70 €
Navýšenie min mzdy, podľa náročnosti práce, nové prerozdelenie rozsahov PP, prepracovanie TT CORE zamestnanci  – 18% Niektoré PP sú v rozpore zo ZP
Navýšenie neaktívnej časti pohotovostnej služby § 38
Náhrada za pracovnú pohotovosť

 

Do 100 hod.

PO-PIA – 0,70

SO-NE – 0,80

 

Nad 100 hod.

PO-PIA -1,20

SO-NE –  2,00

 

Do 100 hod.

PO-PIA – 0.58

SO-NE – 0.63

 

Nad 100 hod.

PO-PIA -0,98

SO-NE –  1,31

 

Navýšenie odškodného § 19
Pracovné a životné podmienky,
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, odst 3

 

3000/2000/1000 1250/1000/500
Navýšenie PPN § 35
Mzdové zvýhodnenie za prácu vo výškach,
na dvojitých vedeniach od 22 kV (vrátane) a vyššie
a na prácach pod napätím
, odst. 4
1 € za každú odpracovanú hodinu 0,40 € za každú odpracovanú hodinu
Zavedenie odmeny za vedenie ref. vozidla 50 € / mesiac
Zavedenie zvýhodnenej sadzby za odber e.e. pre zamestnancov SSD/SSE 50% zamestnanec, 1 OM
Navýšenie dovolenkovej a vianočnej mzdy na 100% § 39
Dovolenková mzda

§ 39
Dovolenková mzda

 

Dovolenková – 100%

Vianočná – 100€

Dovolenková – 56%

Vianočná – 56€

 

Do budúcna je nutné zaviesť automat pre automatické zvyšovanie tried (nutné z dôvodu eliminácie nízkych resp. žiadnych rozdielov medzi dlhoročnými zamestnancami a novo prijatými).

 

ZO NOE

 

Pridaj komentár