Ponuka podpory a spolupráce v rámci aktuálne prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania o novú podnikovú kolektívnu zmluvu

Vážení členovia výboru ZO ECHOZ SSE, vážený pán predseda Igor Pištík,

obraciam sa na vás poverený výborom ZO NOE vo veci ponuky podpory a spolupráce v rámci aktuálne prebiehajúceho kolektívneho vyjednávania o novú podnikovú kolektívnu zmluvu v SSD.

ZO NOE považuje prebiehajúce KV medzi ECHOZ SSE a SSD za jedno z najdôležitejších, aké sa viedli. Z nášho pohľadu je nesmierne dôležité, aby ste boli v rámci vyjednávania čo najúspešnejší, aby dosiahnuté benefity boli pre zamestnancov reálne citeľné a priniesli výrazné zlepšenie ich finančného ohodnotenia voči aktuálnemu stavu.

Z dostupných informácií, ktorých žiaľ nie je veľa, nám vyplýva, že KV je veľmi náročné, deficitom je aj fakt, že vyjednávate v rámci KV z pozície zástupcu zamestnancov samostatne, tým je výrazne oslabená aj vaša vyjednávacia pozícia, avšak my sme pred začiatkom KV deklarovali záujem o spoločné vystupovanie v rámci KV. Mrzí nás, že ste sa rozhodli opakovane ísť do vyjednávania na vlastnú päsť. Na to všetko, tu máme ešte aj balast, ktorý si musíte tlačiť pred sebou z predošlých vyjednávaní, a to je nefunkčná tarifná sústava, ktorá je dôsledkom neochoty zamestnávateľa riešiť  danú problematiku, ďalej veľmi mierne až nedostatočné navyšovanie miezd a ostatných zložiek v rámci PKZ z predchádzajúcich období. Žiaľ minulosť nás nepríjemne dobehla, a to v tom najhoršom možnom čase, v čase kríz, ktoré sme tu nemali desaťročia a pravdepodobne to najhoršie nás ešte len čaká.

Všetky hore uvedené skutočnosti majú, ako sa zdá, kumulačnú schopnosť a prejavili sa plnou silou práve v týchto ťažkých časoch, a to až do takej miery, ktorá je pre našich zamestnancov neúnosná. Väčšina z nás nedokáže uživiť z príjmov svoje rodiny a sú nútení privyrábať si mimo svojho hlavného zamestnania v SSD, čo je žalostná situácia, hlavne keď si uvedomíme, že sme súčasťou najdôležitejšej kritickej infraštruktúry, bez ktorej by Slovenské hospodárstvo, alebo aspoň to čo z neho dnes zostalo, okamžite skolabovalo. Na našej práci sú závislí absolútne všetci. Je smutné, že kým tým, ktorí sú na nás bytostne závislí navyšujú platy aj niekoľkokrát za rok, či v desiatkach percent, my sa na nich len v podstate z diaľky pasívne a mlčky pozeráme. Ako príklad uvediem zdravotníctvo, ktoré ako vieme ročne generuje obrovské straty, no aj napriek tomu sa zamestnancom dvíhajú platy v desiatkach percent, samozrejme, zaslúžia si to, zaslúži si každý pracujúci, ale práve zdravotníctvo je ten pravý dôkaz, že je možné vybojovať mimoriadne navýšenia miezd aj počas krízy. Takýchto príkladov máme za posledné obdobie pomerne dosť. No naša spoločnosť v časoch, keď generuje rekordné zisky, ponúka zamestnancom paradoxne najmenej, dokonca aktuálne až nulové navýšenie, v predchádzajúcich obdobiach neprimerane nízke.

Aj touto cestou a opakovane prízvukujeme, že návrhy a požiadavky zo strany ECHOZ SSE sú absolútne opodstatnené, v mnohých bodoch sú zhodou okolnosti takmer identické s našimi, ktoré sme v návrhu PKZ predložili zamestnávateľovi, a ktoré sme zverejnili aj na našej webovej stránke (www.noveodbory.sk). Čo nás mrzí je, že vo vašom návrhu absentujú dôležité body ako napr. tarifný automat, inflačná doložka, zvýhodnená sadzba pre odber e.e.,   či eliminácia anomálie v rámci platových rozsahov pre elektrotechnikov, ktoré by priniesli tú rokmi vytúženú istotu a stabilitu.

Návrh zamestnávateľa je pre nás v takmer celom rozsahu, tak ako ste ho deklarovali, žiaľ neprijateľný, obzvlášť nový hodnotiaci systém tarifných zamestnancov. Od návrhu zamestnávateľa sme očakávali oveľa viac a to najmä po rokoch stagnácie, či vyslovene úpadku našich platov voči iným platom v hospodárstve, v kontexte obrovskej inflácie je návrh zamestnávateľa pre nás veľkým sklamaním.

Sme toho názoru, že by sme mali spoločne zahodiť všetky svoje sváry, nezhody, interné boje, zjednotiť svoje sily, zjednotiť našich členov aktívne ich do KV zapojiť a spoločnými silami, jednotne v rámci KV posunúť príjmy zamestnancov SSD tam kde patria, a kde kedysi aj boli.

My v NOE ani v dnešných dňoch pasívne nečakáme na nejasný koniec KV, aktívne informujeme zamestnancov a možných rizikách, ktoré vyplývajú z návrhu zamestnávateľa v rámci KV, pripravujeme podporné letáky a billboardy, ktoré sa onedlho ocitnú na verejnosti, tieto budú poukazovať na neprimerané navýšenia platov, nefunkčný tarifný systém zamestnancov SSD a zároveň budú slúžiť aj ako priama podpora vás v aktuálne prebiehajúcom KV.

Dovolím si vám v prípade záujmu o spoluprácu navrhnúť termín stretnutia, a to 12.1.2023 (zo strany ZO NOE by sa prvého stretnutia zúčastnili podpredsedovia ZO). V prípade, že na našu ponuku nedostaneme kladnú odpoveď do 9.1.2023, budeme ju považovať za odmietnutú a budeme musieť pristúpiť k ďalším krokom, ktoré však nie sú v žiadnom prípade nasmerované voči ZO ECHOZ SSE, no sú podľa nás nevyhnutné na ochranu záujmov našich členov a zamestnancov SSD.

Verím, že pri malej snahe oboch našich ZO nájdeme cestu, ktorá vyústi v najlepší možný výsledok KV.

S pozdravom,

Kristian Uhrin

predseda VZO NOE